G10i - FAQ

Säkerhets- och underhållsinstruktioner
Kontrollera alltid enhetens hölje innan du använder enheten

Använda enheten:
Slå på enheten innan du ansluter den till din hund
Ladda batteriet omedelbart efter användning

Varning!
ANVÄND INTE enheten om höljet/höljena är skadade
Risk för explosion!

Enhetslagring:
Förvara enheten på en sval, torr plats
Den kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och vatten

Förvara inte enheten med ett helt urladdat batteri
Du behöver inte tömma batteriet regelbundet för att behålla dess prestanda
Det är bäst att behålla enheten under längre tid med ett batteri som är minst cirka 50 % laddat
Om enheten inte fungerar

G10i ger inga positionsuppdateringar:

- Kontrollera att SIM-kortet i din G10i inte har gått ut. Du kan kontrollera detta från Tracker App, i enhetens inställningsmen
- Från Artemis inställningsmeny, välj: "Starta om enheten"
- Använd 15 sek eller snabbare spårningsintervall (då kommer enhetens eget energisparläge inte att störa G10i)
- Finns det några bitmärken eller andra skador på antennen? -> Du kan beställa en ny antenn från Trackers webbutik som reservdel

- Om G10i ser Ok ut externt -> Är det bara en användare som upplever problemen eller alla som försöker spåra just denna G10i?"

- Om bara en användare upplever problemet, kontrollera att Tracker-appen är uppdaterad, att appen är online, att appen har en giltig licens och att du kan ladda ner kartor och att andra hundar kan spåras osv. om dessa funkar, försök ta bort denna G10i från mållistan och lägg sedan till igen, om det inte hjälper, kontakta Trackers support för ytterligare hjälp

G10i skallalarm (skällräknare) fungerar inte:

- Kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt runt hundens hals

- Om Artemis inte visar skallen korrekt (eller inte alls) och inte ritar ett tjockare spår på kartan -> Justera skallkänsligheten

- Om enheten används i en väst, så kan du prova att ställa in skallkännsligheten för skallet till max (till den mest känsliga). Om enheten inte registrerar skall alls: Kontakta Trackers tekniska support

- Om du fortfarande har problem med skallräknaren, även efter att ovanstående steg har utförts och du ta kontaktat med Trackers support -> Kontakta Tracker Service/Underhåll

– Om hundens skällande ljud är mer speciellt och problemet inte ligger direkt på enheten utan i hundens röst, då kan du spela in hundens skällande ett tag och skicka det ljudprovet till Trackers support, som kan vidarebefordra det till Tracker FoU-avdelning för vidare utredning.

Om felet är allvarligt eller om enheten inte fungerar alls:

- Stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren och vänta ca. 10 minuter och slå sedan på G10i igen och testa hur den fungerar

- Kontrollera enhetens hölje för skador (bettmärken, sprickor etc.) -> Om det finns, så kan det ha läckt in vatten i enheten: Skicka enheten på service

- Om inga LED-lampor är tända och enheten inte svarar på några kommandon -> Anslut G10i till laddaren och lämna den i laddaren i 6 timmar. Slå sedan på strömmen normalt och testa enhetens funktion. Om problemet kvarstår -> Skicka enheten för service
Stänga av enheten
För att stänga av enheten, vrid strömbrytaren sakta moturs 1,5 varv, inte kortare än 5 sekunder, men inte längre än 30 sekunder. Detta är en säkerhetsfunktion som syftar till att förhindra obehörig att stänga enheten. Enheten kan stängas av även om den är i realtidsspårning. Indikatorlamporna kan blinka även efter avstängning i 5-15 sekunder.