Artemis - LED-lys og hva de betyr

Disse lysene vises fra Tracker Artemis Programvareversjon 4.0.


INDIKATORLAMPER (LED)
PLASSERING AV INDIKATORLAMPER

1. Telekomunikasjon

2. Grunnleggende operasjon

3. Lading1. TELEKOMUNIKASJON LYS

LYS
HANDLING
█    █    █  …

Tilkoblingsfeil:

  • Sørg for at Artemis SIM-kortet ditt har brukstid: Tracker-app > enhetsinnstillinger > Artemis SIM
Hvis oppetiden er OK, kontakt support eller service.


2. GRUNNLEGGENDE OPERASJON LYS

OPPSTART
HANDLING
… Ingenting annetBatteriet til enheten er fullstendig utladet.
   █ ...  Ingenting annetBatteriet til enheten er nesten utladet.
 …  …  █ █ █     █ █ █ Enheten slås på og begynner å søke etter satellitter og nettverket
█    █    █    █Enheten er klar til bruk
DRIFTSMESSIG
HANDLING
█ Søker etter data forbindelse
 █ █Søker etter satelitter
█ █ █ █Søker etter data forbindelse og satelitter
█    █     █    █ Alt I orden
 SKRU AVHANDLING
(9 pcs) ███████

Vent til indikatorlampen lyser kontinuerlig, og slipp strømbryteren.

Enheten er helt slått av når lampen slås av.


3. LADE INDIKATOR LYS

LADE INDIKATORHANDLING
 Lader
███ Batteri nesten fullt
█    █    █ 

Ladefeil:

  • Batteriet er for kaldt, få enheten til romtemperatur og vent til du begynner å lade normalt.
  • Dårlig kontakt, sørg for at ladekabelen er intakt og at ladetilkoblingen er fast.
  • Laderen er for svak, prøv en annen lader.
  • Batteri ødelagt


ALLE INDIKATORLAMPER - SAMTIDIG

LYSHANDLING
█    █    █  …Opptak av lydklipp