Artemis - LED-lampor och vad de betyder

Dessa lampor visas på Tracker Artemis i version 4.0.


LED LAMPORPLACERING AV LED LAMPOR

1. Nätverkslampa

2. Grundläggande drift

3. Laddning1. NÄTVERKSLAMPA - BLINKNING

LAMPABETYDELSE
█    █    █  …

Kommunikations fel:

  •  Se till att ditt Artemis SIM-kort har användningstid: Trackersapp > enhetsinställningar > Artemis SIM
Om SIM- tiden är OK, kontakta support eller service.


2. GRUNDLÄGGANDE DRIFT- INDIKERING

UPPSTARTBETYDELSE
…inget annatBatteriet i enheten är helt urladdat.
   █ ... inget annatBatteriet i enheten nästan urladdat.
 …  …  █ █ █     █ █ █ Enheten är påslagen och börjar söka efter satelliter och nätverket
█    █    █    █Enheten är redo för användning
I DRIFT
BETYDELSE
█ Söker efter en dataanslutning
 █ █Söker efter en satelliter
█ █ █ █Söker efter data- och satellitanslutning
█    █     █    █ Allt Ok
 AVSTÄNGNINGBETYDELSE
(9 pcs) ███████

Vänta tills indikatorlampan lyser konstant innan du släpper  strömbrytaren.


3. LADDING - BLINKNING

LADDNINGBETYDELSE
 Laddning
███ Batteriet snart fullt
█    █    █ 

Laddnings fel:

  • Batteriet är för kallt, låt enheten få rumstemperatur och vänta innan du börjar ladda.
  • Dålig kontakt, se till att laddningskabeln är hel och att laddningsanslutningen är stadig.
  • Laddarens uteffekt för svag, prova en annan laddare.
  • Batteriet är sönder


ALLA LAMPOR SAMTIDIGT

LAMPORBETYDELSE
█    █    █  …Spelar in ljudklipp