05.06.2023 Viktig oppdatering til Ultracom-enheter

For å gjøre enheten klar for jaktsesongen sender vi ut en obligatorisk programvareoppdatering til alle Ultracom-enheter (unntatt Avius).

 

Enhetene oppdateres automatisk 05.06.2023. Denne oppdateringen er obligatorisk oppdatering for at Ultracom-enheten skal fungere i fremtiden. Enheten vil oppdatere seg selv automatisk neste gang du slår den på. Sørg for å oppdatere enheten din så snart som mulig slik at den er klar for den kommende jaktsesongen.

 

For at oppdateringen skal lykkes uten problemer, sørg for følgende:

  1. Kontroller at enhetens SIM-kortabonnement er gyldig. Du kan se enhetsabonnementet fra Tracker-applikasjonens enheter-menyen ved å klikke på enheten og bla til SIM-kortikonet (enhetsinnstillingsseksjonen). Merk at du trenger et aktivt Tracker-programabonnement for å sjekke dette*. Hvis du fortsatt bruker Ultracom Next-appen, må du først migrere til den nye Tracker-appen. Du kan lese mer på denne lenken.
  2. Hvis enheten din har gått tom for SIM-kortabonnement, kan du forlenge det Globale SIM-abonnementet fra vår nettbutikk, eller hvis du bruker ditt eget SIM-kort, sørg for at SIM-kortabonnementet er aktivt.
  3. Lad enhetens batteri.
  4. Sett batteriet inn i enheten og ta enheten ut.
  5. Slå på enheten. Enheten skal begynne å oppdatere seg selv automatisk innen et par minutter, og oppdateringen bør ta omtrent 10 minutter. Ikke slå av enheten mens den utfører oppdateringen. Enhetens LED-lys vil blinke annerledes enn normalt når enheten oppdateres.

 

Enhetsversjonen din er nå oppdatert, og enhetsversjonen skal være følgende:

• R10i Hybrid-versjon: B7.6 

• R10 Hybrid-versjon: B7.6 

• R10i-versjon: B7.6 

• R10 versjon: B7.6 

• Novus-versjon: 96.5

• Dog-GPS-versjon: 1A.7

 

Hvis enhetsoppdateringen mislykkes eller du har spørsmål om prosessen, vennligst kontakt supportteamet vårt ved å klikke på denne lenken.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

*Hvis du ikke har et aktivt Tracker-programabonnement, kan du sjekke gyldigheten av ditt Ultracom R10-serie Global SIM-kortabonnement fra vår nettbutikk på denne lenken. Skriv enhets-ID-en som finnes på enhetens håndbok i feltet og klikk på søk. Enhetens SIM-abonnements gyldighet vil vises under feltet. Hvis gyldigheten er "-", er kortabonnementet utløpt, og før du fortsetter oppdateringsinstruksjonene, vennligst forleng kortabonnementet fra nettbutikken.