2022.10.13 - Enhetsuppdatering

EN VIKTIG UPPDATERING HAR GJORTS I DITT HALSBAND


Under hösten har vissa G400FI, G500, G500fi-, G1000-, Supra- och G10i-enheter fått GPS-störning mer än tidigare år, vilket kan bero på väderförhållanden eller GPS-störningar. 

 

Som en försiktighetsåtgärd har vi därför modifierat enheternas inställningar så att GPS:en söker efter platser med maximal effekt när spårningsintervallet är inställt på mindre än 2 minuter (3 sekunder - 1 minut 59 sekunder). Att öka effekten ökar också enhetens strömförbrukning.

För att spara ström, ställ in spårningsfrekvensen på 2 min, 3 min etc. 

Vi kommer att informera senare om någon annan lösning kommer att hittas för att spara ström utan att kompromissa med GPS-prestandan.

 

GPS-/satellitmottagningsproblemet kan ses på följande sätt:

Från Tracker APP nollställs inte sekunderna i positionsåldern, positionen rör sig inte och i APP satellitnivån är helt grå. Andra parametrar som nätverk, skallfrekvens eller rörelsenivå ändras sällan.

 

På halsbandet: Ljus som blinkar är grönt, rött, rött – grönt, rött, rött -- …

 

Skicka sändaren till service om:

Placera halsbandet ute och vänta tills den får en position.

Om satellitsignaler går förlorade ofta eller inte tas emot alls, är sändaren trasig.

Skicka den då till service för åtgärd.

 

Vi beklagar besväret.