Tracker och Ultracom renenheters överföring till nya Tracker appen

Den mest avancerade renspårningsenheten på marknaden. Tracker® Super BOAZU™ - en renspårningsenhet som renen bär runt halsen ger exakt och pålitlig information om läget och riktningen av djuret. Platsen kan du se med en mobiltelefon, eller plattaAtt lägga till i Tracker 7 appen – Annan Tracker enhet

Tracker och Ultracom renspårningsenheters överföring till nya Tracker appen

I nya Tracker appen kan du spåra både Tracker och Ultracom renspårningsenheter. I samband med uppdateringen tas bort grupperna, ägarens och tittarens lösenord och ersätts med nya kompatibla system.


Du kan importera enheter och skapa grupper enligt följande instruktioner.

 1. När programmet startar frågar det om äganderätten till de GPS-enheter som du hade ägarens lösenord för i det tidigare programmet. Om du äger enheten välj att du äger den. Om enheten ägs av till exempel ett vindkraftsbolag och de inte har Tracker programmet, de som har lagt till enheten med ägarens lösenord ska komma överens om vem som ska stå som ägare till enheten. Det är bara en person som kan stå som ägare. Ägaren kan ändra spårningsintervall, ge administratörsrättigheter till andra användare och lägga till enheter i grupper. Att fastställa äganderätten kan göras igen i programmets kontomeny genom att välja funktionen ”Hämta igen Tracker enheterna”(texten på knappen kan vara lite annorlunda).
   
 2. Du kan automatiskt importera till Tracker-programmet de Ultracom Ren GPS-enheter för vilka ditt nummer är huvudanvändaren. Om Ultracom Ren-GPS inte har en huvudanvändare kan du ställa in huvudanvändaren genom att skicka till enheten ett textmeddelande: K0 (versal K och siffran 0). (detta är viktigt att göra innan du importerar till Tracker)

  Man importerar Ultracom enheter i menyn: Huvudmeny > Konto > Flytta data från Ultracom.

  Om du fortfarande har Ultracom enheter som du inte är huvudanvändare för, kan du lägga till dem normalt med hjälp av serienumret. Instruktioner finns på supportsidorna.
   
 3. Om Ägaren vill ge administratörsrättigheter för Ren-GPS kan det göras i menyn Huvudmeny > Enheter > enhet: Dela administratörsrättigheter – funktionen. En administratör har alla andra rättigheter förutom att administratören inte kan lägga till andra administratörer.
   
 4. Skapa de grupper som du vill för att spåra renar i menyn: Huvudmeny > Grupper > + (nere till höger). Om renbetesföreningen har haft en gemensam grupp, räcker det att en person skapar gruppen och de andra går med i den och lägger till sina spårningsenheter. Du kan kontrollera medlemmar och spårningsenheter som tidigare har varit med i gruppen på webbadressen https://share.tracker.fi.
   
 5. Lägg till i gruppen spårningsenheterna som du äger i gruppens inställningar genom att trycka på +-märket nere till höger och välja ”Mina halsband”. Till slut kan du välja ”stäng”.
   
 6. Lägg till i gruppen andra användare. Välj (+) Skapa anslutningskod. Välj vilken roll du vill skapa koden för. Efter att ha skapat anslutningskoden skicka koden till alla renskötare som du vill med i gruppen. Du kan kopiera koden till urklipp genom att trycka på den en liten stund.
   
 7. Efter att andra renskötare har gått med i gruppen kan de lägga till i gruppen sina spårningsenheter som de äger såsom man har förklarat i punkt 5.


Om det uppstår problem som du inte själv kan lösa kan du kontakta Tracker supporten. Vi håller på att utveckla programmet med små förbättringar för att det skulle vara så smidigt som möjlig att använda det.


Försäljning och support

Försäljning: +358 8 521 9000

Du kan också nå oss på mejl: boazu@tracker.fi