Tracker App - Spåra GPS-enheter och vänner

Endast ägaren kan lägga till en enhet med dess QR-kod eller serienummer
Andra användare kan lägga till det med en administratörs eller tittarkod

- När enheten läggs till med en tittarkod eller följs via grupp är bara den grundläggande informationen synlig
- Ägaren till enheten och administratören kommer att se all tillgänglig information om enheten
- Informationen som visas i menyn Enhetsinställningar varierar beroende på enheten och dess märke/modell

Så här lägger du till en enhet:
Gå till Huvudmeny -> Enheter -> Plus-ikon

(Tryck på ämnet du vill se)


Tracker Active/Bark
- Enheten läggs till genom att läsa enhetens egen Tracker Easy QR-kod (finns i användarmanualen och på etiketten på enheten)
- Notera! QR-koden i produktpaketet kan inte användas för att lägga till en enhet
- Om du lägger till enheten för första gången, se till att enhetens batteri är fulladdat, enheten har varit påslagen i minst fem minuter, är utomhus och att enhetens LED-lampa blinkar grönt var tredje sekund (Tracker Active) eller blinkar med 1 sek intervaller (Tracker Bark)
- Tryck på knappen: "Läs kod"
 
Annan Tracker enhet
- Alla dessa enheter kommer att läggas till genom att ange enhets-ID som finns på första sidan i din enhets manual eller på undersidan av halsbandet
- Du kan också ange enhetens serienummer på 15 tecken (finns på enhetens förpackning och på ett klistermärke som sitter på enheten)
- Om du lägger till enheten för första gången, se till att den har ett SIM-kort och att enheten har varit påslagen i minst fem minuter
- Tryck på knappen "Lägg till"
 
Ultracom enhet
Ultracom R10i Hybrid, R10 Hybrid, R10i, R10, Avius
- Alla dessa enheter kommer att läggas till genom att ange enhets-ID:t som finns på första sidan i enhetens bruksanvisning eller på undersidan av halsbandet
- Slå på enheten och ta ut den så att den har god sikt mot satelliterna
- Tryck på knappen "Lägg till"

Ultracom Novus och Koira/Hund GPS
- Dessa enheter läggs till genom att ange enhetens telefonnummer i internationellt format och namnet på mobiloperatörens åtkomstpunktsnamn (APN)
- Slå på enheten och ta ut den så att den har god sikt mot satelliterna
- Tryck på knappen "Lägg till"

Poro/Ren GPS
- Enheterna tillverkade 2015 eller senare kommer att läggas till med serienumret
- Om enheten är tillverkad före 2015 kommer den att läggas till genom att ange telefonnumret i internationellt format
- Slå på enheten och ta ut den så att den har god sikt mot satelliterna
- Tryck på knappen "Lägg till"
- Du kan hitta serienumret för Poro/Ren GPS-enheten från klistermärket på enheten
 
Lägg till enhet med Admin eller tittarkod
Så här lägger du till en enhet:

- Öppna huvudmenyn -> Enheter -> Plus-ikon
- Ange koden du fick av enhetens ägare eller administratör
- Tryck på knappen "Lägg till"

Enheten hittas sedan i applikationens målmeny
(knappen i det nedre högra hörnet på kartan)

- Tryck på "Hundprofil" för att välja din egen hunds profil för enheten
- Du kan också skapa en helt ny profil genom att välja: "Ny profil"
- Alternativet "Ingen profil" är också tillgängligt

Så här tar du bort en enhet:
- Öppna menyn "Enheter"
- Tryck på enhetens namn
- Tryck på papperskorgen högst upp i menyn Inställningar

Om du är administratör eller tittare för enheten tas enheten bara bort från målmenyn

Om du är ägare till enheten och du trycker på papperskorgen, kommer äganderätten till enheten tas bort och en annan användare kan bli ägare till enheten.

Du kan hitta enhetsspecifika instruktioner för Tracker- och Ultracom-enheter på den här länken

Tracker support (Tracker/Pointer /B-bark-enheter)
Ultracom-VHF-mottagare
- Se först till att din telefon har Bluetooth påslagen
- Slå på VHF-mottagaren och vänta tills den blå lampan på enheten blinkar
- Följ instruktionerna på skärmen
- Om VHF-mottagaren har problem med att ansluta/behålla anslutningen
 


Om du inte är ägaren till enheten och inte har lagt till den i Trackerappen med en administratörs- eller tittarkod, kan enheten endast spåras via en grupp

Detsamma gäller att följa vänner d.v.s andra jägare, då det bara fungerar via grupper
Du kan hitta mer information om grupperna i den här artikeln

Som ägare eller administratör kan du ställa in realtidsspårning för din enhet via livetjänsten:


Spåra enheten

- Öppna menyn Mål med knappen i det nedre högra hörnet på kartan
- Tryck på ikonen framför namnet på enheten du vill spåra
- Kartan är centrerad på den senast mottagna platsen från enheten
- Dra enhetens infomeny uppåt, öppnas från underkanten av kartan
- Tryck på "Klocka"-ikonen för att justera mobildataspårningsfrekvensen eller "VHF-mottagare"-ikonen för att justera VHF-spårningsfrekvensen (enheten måste stödja VHF-spårning)

Enhetsspecifika skillnader:

Informationen, alternativen och inställningarna som visas i enhetens egen infomeny varierar mycket beroende på enheten eller dess märke/modell

På samma sätt, när du trycker på ikonen Inställningar i enhetens informationsmeny (kugghjulsikonen), varierar informationen som visas och tillgängliga inställningar beroende på enhet eller enhetsmodell
 

Du kan hitta enhetsspecifika instruktioner för Tracker- och Ultracom-enheter på den här länken
Inställningarna för telefonen du använder påverkar också realtidsspårningen av enheter via livetjänst:
 


Android

Länk till Googles egen guide (Inställningar för programbehörigheter)
Länk till Googles egen guide ("Stör ej" lägesinställningar)
Länk till Googles egen guide (Inställningar för flygplansläge)
Länk till Googles egen guide (inställningar för automatisk uppdatering av datum/tid)
Länk till Googles egen guide (Mobildata och nätverksinställningar)
Länk till Googles egen guide (inställningar för batteritid)
Länk till Googles egen guide (uppdatera ditt Android OS och installera säkerhetsuppdateringar)

För enhetsspecifika instruktioner, kontakta den tekniska supporten från tillverkaren av Android-enheten du använder
 

iOS

Länk till Apples egen guide (iOS-enhets internetanslutning)
Länk till Apples egen guide (applikationens onlineanslutning)
Länk till Apples egen guide (inställningar för mobil/mobildata)
Länk till Apples egen guide (inställning för lågeffektläge)
Länk till Apples egen guide (automatisk uppdatering av datum/tid)
Länk till Apples egen guide (appbakgrundsprocesser)
Länk till Apples egen guide (iOS-enhetens egen programuppdateringsguide)