Om VHF-mottagaren har problem med att ansluta/behålla anslutningen

1. Grundläggande felsökning av VHF-anslutningsproblem

Börja med att se till att Tracker-appen har den senaste versionen installerad. Du kan installera den senaste versionen av appen från App-/Play-butiken. Instruktioner om hur du gör det hittar du här.

 

Återskapa Bluetooth-anslutningen mellan din telefon och VHF-mottagaren:
 
Telefonens inställningar > Bluetooth > VHF-mottagare > på Apple tryck på i-ikonen/på Android tryck på enheten > välj "Avbryt sammankoppling" eller "Glöm den här enheten".

Skapa anslutningen igen:

1. Börja med att se till att VHF-mottagaren använder rätt Bluetooth-anslutningsläge. Enhetens blåa anslutnings-LED ska blinka endast en gång per sekund. Om enheten använder fel anslutningsläge, blinkar den blå LED-lampa två gånger i rad, den kan ändras till rätt läge: Tryck och håll ned den nedre Bluetooth-lägesknappen på mottagaren tills den gröna LED-lampan blinkar till (ungefär 6 sekunder) > Den blå LED ska ändra läge och börja blinka en gång per sekund. (När mottagaren använder rätt läge, blinkar den bara en gång och inte två gånger i rad. Efter det behöver man inte trycka på Bluetooth-lägesknappen under installationen.)

2. Lägg till enheten i telefonens Bluetooth-enhetslista (gäller bara Android): Telefonens inställningar > Bluetooth > Tillgängliga enheter > VHF-mottagare > "Sammankoppla".

3. Efter att Bluetooth-anslutningen har skapats mellan VHF-mottagaren och telefonen, se till att VHF-mottagaren inte är ansluten till några andra telefoner/appar. VHF-mottagaren kan endast vara ansluten till en telefon/app i taget. Om du försöker lägga till enheten i en annan telefon måste du radera den från den tidigare enheten. Tracker-app > Huvudmeny > Enheter > VHF-mottagare > "Radera".


OBS! Om VHF-mottagaren fortfarande är ansluten till den gamla Ultracom NEXT-appen och appen fortfarande är installerad, ta bort enheten där: Ultracom NEXT > Huvudmeny > Inställningar > VHF-mottagare > "Radera".

4. Efter att appen har uppdaterats och Bluetooth-anslutningen har skapats i enhetens Bluetooth-inställningar, ta bort VHF-enheten från Tracker-appens enhetslista (om enheten visas där).

För att ta bort enheten från appen: Tracker-app > Huvudmeny > Enheter > VHF-mottagare > Papperskorgsikon.

För att lägga till enheten igen i appen: Tracker-app > Huvudmeny > Enheter > + -ikon > VHF-mottagare.

5. Efter att ha lagt till enheten i enhetslistan, tryck på VHF-knappen i appens kartvy. Ikonen ska ändra färg till grön.

Om anslutningen till VHF-mottagaren är OK men du ändå inte får platsinformation från GPS-enheten, försök att återställa mottagarens landsinställningar. Se till att halsbandet och VHF-mottagaren är påslagna. Tracker-app > Huvudmeny > Enheter > VHF-mottagare > Land > Välj det land som är korrekt för dig > Starta om halsbandet så att ändringen träder i kraft.

2. Ytterligare felsökning av VHF-anslutningsproblem på Apple-enheter

Om anslutningsproblemen fortsätter bör du kontrollera dessa inställningar på din telefon:

Radera och installera om Tracker-appen och se till att din iOS-enhets egen programvara är uppdaterad.

 • Tryck på "Inställningar" på din iOS-enhet.
 • Tryck på "Allmänt".
 • Tryck på "Programuppdatering".
 • Se till att den senaste Apple-programvaruuppdateringen är nedladdad och körs. Om inte, acceptera nedladdningen och installationen av den senaste programvaruuppdateringen.


Länk till Apples egen guide för uppdatering av din iOS-enhets egen programvara.
 

Kontrollera appaktiviteter i bakgrunden, gå tillbaka till "Allmänt" -menyn i enhetsinställningarna.

 • Tryck på "Appaktiviteter i bakgrunden".
 • Tryck på "Appaktiviteter i bakgrunden" högst upp i listan.
 • Se till att "Wi-Fi och mobildata" är valt.
 • Se till att skjutreglaget för "Tracker"-appen i applikationslistan är grönt (applikationen kan köras i bakgrunden och vid behov nu också använda Internet i mobilnätet, liksom enhetens GPS och andra platstjänster).
 • Det kan vara en bra idé att också tillåta att "Kartor"-appen uppdateras i bakgrunden om det annars påverkar tillgängligheten för platstjänster i bakgrunden på din enhet.


Länk till Apples egen guide för appaktiviteter i bakgrunden.

 

Kontrollera samma inställning för bakgrundsprocesser per applikation, gå tillbaka till "Inställningar" -menyn.

 • Bläddra ner i listan tills du hittar "Tracker".
 • Tryck på "Tracker" för att öppna applikationsinställningarna.
 • Kontrollera att "Appaktiviteter i bakgrunden" är tillåtet (aktivera på samma sätt "Bluetooth").
 • Om det var avstängt, aktivera det genom att trycka på skjutreglaget till grönt.
 • Tryck på "Notiser" och se till att skjutreglaget är grönt för "Tillåt notiser" (valfritt "Ljud" och "Brickor").
 • Som standard är "Notisgruppering" inställt på "Automatiskt" och "Förhandsvisa" inställt på "Alltid (förval)".


Kontrollera om iOS-enhetens tid/datum uppdatering är inställd på automatiskt, gå tillbaka till "Allmänt" -menyn i enhetsinställningarna.

 • Tryck på "Datum och tid".
 • Se till att "24-timmarsklocka" är aktiverat och även "Ställ in automatiskt".
Denna inställning påverkar om enheten du använder använder samma tidsstämpel för datum/tid som Tracker-servern. Om inte, kanske synkronisering av data mellan din enhet, Tracker-applikationen eller objekten du spårar inte fungerar som den ska.


Länk till Apples egen guide om du har problem med den automatiska uppdateringen av datum/tid.

 

Kontrollera om strömsparläget är aktivt, gå tillbaka till menyn "Inställningar".

 • Tryck på "Batteri".
 • Om du inte vill att din iOS-enhet ska stänga av bakgrundsprocesserna i Tracker-applikationen (t.ex. platstjänster eller internetanvändning) när batterinivån sjunker tillräckligt lågt, inaktivera "Strömsparläge" (skjutreglaget gråtonat = av).


Kontrollera om enhetens kompass är aktiverad, gå tillbaka till enhetsinställningarna.

 • Tryck på "Kompass".
 • Se till att "Använd geografisk nord" är valt.

Länk till Apples egen guide om användning och effekter av kompassen.

2. Ytterligare felsökning av VHF-anslutningsproblempå Android-enheter

OBS! Dessa inställningar kan variera beroende på tillverkarens/modellens specifikationer.


Radera och installera om appen:

Telefonens inställningar > Appar > Tracker > Lagring > Rensa data. Avinstallera appen och installera om den.


Tillåt platsinformation i telefonens inställningar:

Telefonens inställningar > Appar > Tracker > Behörigheter > Plats > "Tillåt alltid".


Tillåt obegränsad batteri- och nätverksanvändning:

Telefonens inställningar >> appar >> Tracker >> Batteri >> Tillåt "bakgrundsaktivitet" ("obegränsat")
och  
Telefonens inställningar >> appar >> Tracker >> Batteri >> Optimera batterianvändn. >> Allt >> inaktivera.

och

Telefonens inställningar > Appar > Tracker > Dataanvändning > Bakgrundsdata > Ställ skjutreglaget till aktivt.


Se till att läge för låg strömförbrukning inte påverkar bakgrundsaktiviteter och appar.

Telefonens inställningar > Strömsparläge > Begränsa appanvändning, ställ in detta skjutreglage till "av".


Om inget av detta fungerar kan du återställa telefonens nätverksinställningar.

Observera att detta nollställer alla Wi-Fi/Bluetooth-anslutningar, de måste läggas till på nytt efter detta.

Telefonens inställningar > Allmän hantering > Återställ >> Återställ nätverksinställningar.

Skapa Bluetooth-anslutningen igen i telefonens inställningar.

3. Vad göra om denna felsökning inte hjälper?

Om VHF-mottagaren fortsätter att tappa anslutningen/inte kan ansluta till appen, bör den skickas in för service. Du kan skapa en serviceförfrågan här.