Hur byter eller installerar jag ett nytt SIM-kort i en Tracker-enhet?

OBS!!

Du får inte byta SIM -kort i Artemis för att ersätta med annat SIM -kort än det som medföljer Artemis!


1.

  • Sätt först in det nya SIM-kortet i telefonen
  • Inaktivera PIN-kodförfrågan
  • Testa att samtal och internetanslutning fungerar ok


2.

  • Sätt i SIM-kortet i Tracker enheten med det avfasade hörnet riktat utåt och kontaktytorna mot undersidan av GPS-enheten som ligger mot hundens hals
  • När du fäster skyddsluckan efter byte av SIM-kortet, var försiktig så att du inte vrider skruvarna för hårt så att du skadar skyddsluckan
  • Se också till att det inte finns kvar skräp, hår etc. mellan GPS-enheten och den bifogade skyddsluckan, vilket kan påverka vattentätheten


3.

  • När SIM-kortet är på plats och skyddsluckan är fäst, ta ut halsbandet utomhus, slå på strömmen och låt den vara på i cirka 5 minuter


Skyddsluckan är fäst med tre Torx-6-skruvar
Det är inte tillåtet att byta SIM-kort i Tracker Artemis enheterna
Tracker Easy enheter tillverkade efter 2013 uppdaterar automatiskt det ändrade telefonnumret på Tracker Live
I det här fallet behöver du inte kontakta Tracker-supporten och enheten är redo att användas efter en stunds väntan


Du kan också skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så kan vi ge dig mer detaljerade instruktioner