Tracker App - "Min position"

När du öppnar Tracker-appen visar menyn längst ner i kartvyn som standard "Min position", om du har spårat en enhet innan och stängt appen, kommer enheten att synnas istället för "Min position". Du kan växla tillbaka till "Min position" genom att dra bottenmeny åt höger.


1. Om GPS är PÅ kan du snabbt centrera kartan på din plats genom att trycka på ikonen till höger om namnet "Min position" (som standard används en rund grön ikon)
2. Bredvid GPS-ikonen finns en kartknapp: "Växla mellan min position och nuvarande mål" (en ikon med en fyrkant), som du kan trycka på för att snabbt växla mellan din plats och platsen för ett annat mål du spårar


Mer information om ikonerna och kartknapparna som visas på kartan finns i den här artikeln

Nedan hittar du andra inställningar relaterade till "Min position" och hur du redigerar dem
(Tryck på ämnet du vill se)
Redigera din profilinformation
När du öppnar informationsmenyn "Min position" längst ned på kartan, genom att trycka och hålla ned den med fingret och dra upp mot mitten av kartan för att öppna den, ser du:

- Tillryggalagd sträcka (sträckan i kilometer)
- Färdriktningen (kompassvinkel)
- Din telefons batteriladdningsnivå i procent

Tryck på knappen Inställningar (kugghjulsikonen längst ned i menyn) Tryck sedan på objektet i menyn vars information du vill redigera:

Ditt namn på din karta
- Ändrar namnet som visas på din karta och namnet som används i menyn längst ner i kartvyn

Displaynamn
- När du går med i en grupp kommer detta namn att visas i gruppens information och på deras karta.

Profilbild
- Visas i menyn längst ner på kartan och din profilbild syns när du går med i en grupp

Visa doftriktning
- Om du har denna funktion på kommer du att se en orange kon på din karta från din egen plats som visar den aktuella vindriktningen, hur din doft sprids.
 


Lokalisera och spåra "Min position"


Slå på GPS
- Ikonen finns längst ner till höger på kartan (satellitikon)
- Kräver att du har aktiverat platsbehörigheter för Tracker-appen på din enhet
- När satellitikonen är grön uppdateras din position på kartan och din position delas via de grupper du är med i och delas även via Tracker Safety om du har det aktiverat.
- När satellitikonen är röd med en linje över uppdateras inte din position på kartan och delas inte via grupperna du är med i, och den delas inte med Tracker Safety
 
Uppdateringsfrekvens
Din platsinformation uppdateras åt dig varje sekund. Gruppmedlemmar kan se din plats antingen var 10:e sekund eller var 60:e sekund, beroende på om du sitter stilla (60 sek) eller rör dig (10 sek).

Om du har en Android-enhet kan du även aktivera inställningen "Äldre Android positioner" om det behövs
 
Delar din plats
Grupper

När du går med i en grupp delas din plats automatiskt med alla andra i gruppen

Om din vän vill spåra din plats på kartan i sin egen Tracker-app i realtid, måste ni båda vara medlemmar i samma grupp. Du kan bara dela din plats i realtid med grupper

Du kan hitta mer information om grupperna och hur de fungerar i den här artikeln

Spara spår som en linje

Du kan välja "Spara spår som linje" och dela den sparade linjen som en linje, t.ex. via meddelande eller e-post

- Tryck på: "Spara spår som linje"
- Välj start- och sluttid för spåret som ska sparas, dvs. den tidsperiod från vilken du vill att platsinformationen för "Min position" ska sparas som en linje
- Ange ett namn för linjen som ska sparas
- Välj den färg som du vill använda
- Välj om den sparade linjen ska visas som en heldragen linje eller en streckad linje
- Du kan spara en beskrivning för linjen
- Du kan välja en befintlig mapp som plats, eller skapa en ny mapp, eller dela den i en grupp
- Slutligen, tryck på knappen Spara

När en linje har sparats och du öppnar dess egen inställningsmeny, finns nya alternativ tillgängliga:

1. Du kan trycka på: Flytta och kopiera linjen till en grupp
2. Du kan dela den som en länk till en annan Tracker App-användare som kan öppna med sin egen app
3. Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-post till en annan användare
- Alla som får.GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som kan hantera.GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen, kommer den/dom att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina vägpunkter" för den användaren
 


Dessutom påverkar inställningarna för din iOS- eller Android-enhet  "Min positions" platsuppdateringar:


Android

Se till att din Android-enhet har sin egen programvara uppdaterad och att säkerhetsuppdateringarna är uppdaterade
- Länk till Googles egen guide för kontroll och uppdatering av mjukvara och säkerhetsuppdateringar


Kontrollera om platstjänsterna och relaterade inställningar på din Android-enhet är aktiva och aktiverade

- En länk till Googles egen guide med instruktioner för äldre Android-enheter (även äldre enheter)

– En länk till Googles egen guide för att förbättra noggrannheten hos platstjänster

Kontrollera om de behörigheter som krävs av platstjänsterna för Tracker-applikationen är aktiva och tillgängliga

- En länk till Googles egen guide för att redigera appbehörigheter t.ex. för att använda platstjänster på din enhet

- En länk till Googles egen guide för att välja vilka appar som kan använda din Android-telefons platstjänster


Notera!

Om applikationen inte har använts på mer än 3 månader, kontrollera avsnittet "Ta bort behörigheter för oanvända appar som inte används automatiskt" i Googles supportartikel som länkas ovan


Använder du automatiska uppdateringar/synkronisering för tid, datum och tidszon i din enhet?
- En länk till Googles egen guide för att välja inställningar för tid, datum och tidszon
- Om du har en enhet med dubbla SIM-kort, det vill säga det finns två olika SIM-kort/abonnemang från två olika mobiloperatörer och om det finns problem med synkronisering av tid/datum/tidszon med dessa Internetleverantörers nätverk, kontakta antingen din tekniska support för din enhet. mobiloperatörens abonnemangsleverantör eller tillverkaren av Android-enheten.

Om kompassen på din Android-enhet inte fungerar eller är felaktig
- Länk till Googles egen guide för att kalibrera kompassen på din Android-enhet
– Dessutom har Google Play Store flera appar för att kalibrera kompassen och andra sensorer på din Android-enhet. Du bör också fråga tillverkaren av din Android på deras egen support, eftersom de kan ha en egen applikation för detta ändamål som är specifik för din enhet och de komponenter som används i den.


Inställningar för energihantering för att förlänga batteritiden kan hindra dig från att använda GPS och platstjänster
- En länk till Googles egen guide för dessa inställningar och deras effekter på din Android-enhet

- För enhetsspecifika instruktioner, kontakta supporten på tillverkaren av Android-enheten du använder


Om lösningen på problemet skulle kräva att du återställer din Android-enhet till fabriksinställningarna
- En länk till Googles egen guide för säkerhetskopiering och återställning av data på din Android-enhet

- En länk till Googles egen guide för att återställa din Android-enhet till fabriksinställningarna

iOS

Se till att din iOS-enhets egen programvara är uppdaterad

- Länk till Apples egen guide om hur man kontrollerar och uppdaterar iOS-enhetens egen mjukvaraKontrollera "Appaktiviteter i bakgrunden", d.v.s. återgå till menyn "Allmänt" i enhetsinställningarna

- Länk till Apples egen guide om appaktiviteter i bakgrundenSe till att iOS-enhetens tid/datum uppdatering är inställd på automatiskt, d.v.s. återgå till menyn "Allmänt" i enhetsinställningarna
- Länk till Apples egen guide om du har problem med den automatiska uppdateringen av datum/tidKontrollera om strömsparläget är aktivt, d.v.s. återgå till menyn "Inställningar"

- Länk till Apples egen guide om strömsparläge-inställningar och om vilka effekter det har på din iOS-enhetSe till att platstjänster och GPS är aktiverade, d.v.s. återgå till menyn "Inställningar" 

- Länk till Apples egen guide om hur du slår PÅ eller AV Platstjänster och GPSSe till att Kompassen är aktiverad, d.v.s. återgå till menyn "Inställningar"

- Länk till Apples egen guide om hur du växlar PÅ eller AV KompassenOm ovanstående har kontrollerats och du fortfarande har problem med att uppdatera din plats:


Du kan också återställa platstjänster om det skulle behövas, d.v.s. återgå till menyn "Inställningar"

- Länk till Apples guide som listar vilka appar och tjänster som berörs och hur proceduren går till