Tracker App - Kartor och vägpunkter


Pro-läget påverkar funktionerna på kartan. Dessa är kartknapparna som används som standard:


Huvudmeny
- Ikonen finns i det nedre vänstra hörnet av kartan (ikonen med tre punkter)
- Du kan också öppna huvudmenyn genom att placera fingret på telefonens vänstra sida och dra fingret till mitten av kartan
 
Fler funktioner
- Ikonen finns längst ner till vänster på kartan (nål-ikon)
- Här hittar du alla alternativ du kan använda för att redigera vägpunkter, eller skapa nya
 
Slå GPS PÅ/AV
- Ikonen finns längst ner till höger på kartan (satellitikon)
- Kräver att du har aktiverat platsbehörigheter för Tracker-appen på din enhet
- När satellitikonen är grön uppdateras din position på kartan och din position kan delas via de grupper du är med i och kan även delas med Tracker Safety
- När satellitikonen är röd med en linje över den, uppdateras inte din position på kartan och delas inte via de grupperna du är med i och delas inte med Tracker Safety
 
Växla till satellitkarta PÅ/AV
- Ikonen finns längst upp till höger på kartan (ikonen delad med en linje)
- Tryck för att snabbt växla mellan den valda baskartan och en satellitkarta från samma plats
- Du kan välja den baskarta du använder från huvudmenyn -> Kartor -> Karta
 
Växla "Automatisk kartrotation" PÅ/AV
- Ikonen finns i det övre högra hörnet av kartan (kompassikon)
- Som standard pekar toppen av kartan alltid norrut, men genom att trycka på den här kartknappen kan du växla till "Automatisk kartrotation" PÅ/AV
- När den automatiska kartrotationen är aktiverad kommer kartan att vända i samma riktning som du är på väg
- Om din telefon inte har en elektronisk kompass, eller om den är trasig, eller applikationen inte har tillgång till enhetens elektroniska kompass, kan den automatiska kartrotationen inte aktiveras
 
Öppna målmenyn
- Ikonen finns i det nedre högra hörnet av kartan (rektangulär siktikon)
- Du kan också öppna målmenyn genom att placera fingret på höger sida av telefonen och dra fingret till mitten av kartan
- "Min position", det vill säga information relaterad till din egen plats, visas alltid högst upp på målmenyn
- Målmenyn visar också de enheter som du äger eller har delats med administratörsrättigheter eller tittarrättigheter
- Tryck på ikonen framför målets namn för att snabbt välja målet som ska visas på kartan och kartan kommer att centreras på målets plats
- Samtidigt uppdateras menyn längst ner på kartan med namnet på det valda målet, positioneringsfrekvensen, hastigheten och tillryggalagd sträcka i kilometer
- Tryck och håll ned menyn längst ned med fingret för att se mer information om målet du spårar och tryck på knappen "Inställningar" (kugghjulsikonen) för att öppna målets egen "Inställningar"-meny
 
Växla mellan min position och nuvarande mål
- Ikonen finns längst ner till höger på kartan
- Den här kartknappen gör att du snabbt kan växla mellan din plats och det valda målet för att visas på kartan
  
Snabb zoomning av kartan
- Du kan zooma kartan med snabbzoomning. Tryck två gånger på kartan och lämna sedan fingret på skärmen med det andra trycket. Flytta fingret uppåt eller nedåt för att zooma ut eller zooma in på kartan."Fler funktioner"-menyn (POI-ikon) som finns längst ner på kartan har följande alternativ:


Lägg till en vägpunkt
"Snabb punkt på min position" är endast tillgänglig när Pro-läget är aktiverat
"Lägg till en vägpunkt vid markören" är alltid tillgänglig, oavsett om Pro-läget är aktiverat eller inte

Om det behövs kan du sätta på och stänga av mätlinjen som är fäst i mitten av kartan (markören) För mer information, se "Information på karta" i Pro Mode-guiden

När du sparar en vägpunkt kan du redigera följande information:

- Namn
- Välj önskad ikon
- Välj platsen där du vill spara den ("Mina vägpunkter" eller i en grupp)
- Du kan spara en beskrivning för vägpunkten
- Du kan välja en befintlig mapp som plats eller skapa en ny mapp för detta ändamål
- Koordinater: Koordinater för kartans mitt erbjuds som standard. Du kan också trycka på detta och ange egna koordinater
- Slutligen, tryck på knappen Spara

När en vägpunkt har sparats och du öppnar dess egen inställningsmeny, finns nya alternativ tillgängliga:

1. Du kan trycka på: Flytta och kopiera vägpunkten till en grupp
2. Du kan dela den som en länk till en annan Tracker App-användare som kan öppna den med sin egen app
3. Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-post till en annan användare
- Alla som får.GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som kan hantera.GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen, kommer den/dom att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina vägpunkter" för den användaren.
 
Rapportera en varg
För mer information, se "Tracker App - Säkerhetsfunktioner"
 
Mät/lägg till linje
Använd hårkorset i mitten av kartan för att placera punkterna, du markerar linjen och spara varje punkt genom att trycka på plusknappen, eller minusknappen för att ta bort punkten och slutligen trycka på sparaknappen

När du sparar linjen/vägen du markerade, kommer den att sparas i "Mina vägpunkter"som en linjemarkering:

- Ange ett namn för linjen som ska sparas
- Välj den färg som ska användas - Välj om den sparade linjen ska visas som en heldragen linje eller en streckad linje
- Du kan spara en beskrivning för linjen
- Du kan välja en befintlig mapp som plats, skapa en ny mapp, eller dela den i en grupp
- Slutligen, tryck på knappen Spara

Du kan också spara spåret som ritats av din egen position på kartan:

- Fliken "Min position" är alltid den första menyn längst ned i kartvyn, så öppna den och tryck på: Inställningar
- Tryck på "Spara spåret som en linje"
- Välj datum/tid från vilken spåret ska sparas som en linje
- När du öppnar menyn "Mina vägpunkter" kan du trycka på denna rad som du har sparat och redigera den på samma sätt som för linjer som sparats med funktionen "Mät/lägg till linje" i instruktionerna ovan

När en linje har sparats och du öppnar dess egen inställningsmeny, finns nya alternativ tillgängliga:

1. Du kan trycka på: Flytta och kopiera linjen till en grupp
2. Du kan dela den som en länk till en annan Tracker App-användare som kan öppna den med sin egen app
3. Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-post till en annan användare
- Alla som får.GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som kan hantera.GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen, kommer den/dom att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina vägpunkter" för den användaren.
 
Mät/lägg till område
Använd markören i mitten av kartan för att placera ankarpunkter för att markera området:

- Tryck på plusknappen för att spara en ankarpunkt
- Eller tryck på minusknappen för att ta bort en ankarpunkt
- Slutligen, tryck på spara-knappen

När du sparar ett område som du har markerat, kommer det att sparas som en områdesmarkering i din "Mina vägpunkter"-meny, för vilken du kan ange följande information:

- Ange ett namn för områdesmarkeringen som ska sparas
- Välj den färg som ska användas
- Välj om du bara vill visa gränser eller gränser + en transparent färg inom gränserna för det markerade området
- Du kan välja att den ska sparas i "Mina vägpunkter" eller spara den direkt i en grupp
- Du kan spara en beskrivning för området
- Du kan välja en befintlig mapp som plats, skapa en ny mapp, eller dela den i en grupp
- Slutligen, tryck på knappen Spara

När en områdesmarkering har sparats och du öppnar dess egen inställningsmeny, finns nya alternativ tillgängliga:

1. Du kan trycka på: Flytta och kopiera området till en grupp
2. Du kan dela den som en länk till en annan Tracker App-användare som kan öppna den med sin egen app
3. Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-post till en annan användare
- Alla som får.GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som kan hantera.GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen, kommer den/dom att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina vägpunkter" för den användaren.
 
Hitta väg
Det här alternativet använder Google Maps ruttsökning, men du kan välja att använda Google Maps webbtjänst eller Google Maps-appen
  
Sätt navigationsmål
Innan du börjar, placera kartans mitt (hårkorset) på den punkt dit du vill navigera till

- Tryck sedan på "Sätt navigationsmål"
- Kartan kommer att visa en orange pil som pekar från din egen plats mot det navigationsmål du har sparat på kartan
- Samma orange pil visas också om du öppnar Huvudmeny -> Kompass
- När du inte längre behöver ett navigeringsmål, tryck på knappen "Avsluta navigering" i menyn "Fler funktioner”
 
Information om markörens position
När du öppnar informationsmenyn "Min position" längst ned på kartan, genom att trycka och hålla ned den med fingret och dra mot mitten av kartan för att öppna den, ser du:

- Tillryggalagd sträcka (längd i kilometer)
- Färdriktningen (Kompassgrader)
- Din telefons batterinivå i procent

För mer information om platsen för "Min position" kan du trycka på knappen "Fler funktioner" och sedan trycka på "Information om markörens position" för att visa följande information:

- Koordinater
- Soluppgång
- Solnedgång
- Temperatur
- Vindhastighet och vindriktning
- Luftfuktighet
- Lufttryck
- Höjd
- Dela din plats som en kartlänk
(Mottagaren av länken kan öppna den i vilken webbläsare som helst)
 För att hantera kartmaterialet som används av applikationen: Öppna huvudmenyn -> Kartor

- Använd skjutreglaget högst upp i menyn för att förstora detaljerna som visas på kartan
- Tryck på det andra skjutreglaget i menyn för att förhindra eller tillåta nedladdning av kartrutor (kräver Pro-läge)
- De åtta senast använda kartorna och kartlagren listas i den här kartmenyn
- Till vänster om varje kartpost finns en ikon som du kan trycka på för ett snabbt sätt att visa kartan, och till höger finns ett skjutreglage som du kan trycka på för att lägga till eller ta bort kartlager från att visas på kartan

Andra inställningar och funktioner i kartmenyn finns i den här listan:


Baskarta
Du kan välja mellan fyra alternativ:

- Karta med terrängskuggning
- Terrängkarta
- Hybridkarta
- Flygfoto eller satellitkarta

Som standard finns det en knapp högst upp på kartan som låter dig snabbt växla mellan flygfotokartan och den valda baskartan
 
Alla kartlager
Här kan du välja vilket kartmaterial du vill visa på den aktuella kartan:

- Svenska fastigheter (fastighetsgränser i Sverige)
- Natura 2000 områden

Fler lager kommer upp om du befinner dig i Finland eller Norge
Du kan slå PÅ eller AV kartlager
 
Vägpunkter
Genom denna meny hittar du följande flikar:

- Dina egna vägpunkter: Mina vägpunkter
- Grupper du ingår i (visas inte om du inte ingår i några grupper)
- Kartor för Reviiri-kartor (visas inte om Reviiri-tjänsten inte är igång)

Bakom varje vägpunkt finns ett skjutreglage som du kan trycka på för att tillåta eller förhindra att vägpunkten visas på kartan

Om du trycker och håller kvar fingret på en vägpunkt kan du välja flera åt gången och sedan trycka på önskad funktion för dem längst upp i menyn:

- Papperskorgen (ta bort)
- Mappikon (flytta till mapp)
- Ikonen "Tre prickar" (kopiera eller flytta)

Om du trycker på namnet på en mapp eller enskild vägpunkt som du sparat:

- Du kan redigera dess namn och beskrivning (mappar har inget beskrivningsfält)
- Välj den färg som ska användas
- Välj hur vägpunkten ska visas på kartan
- För att kopiera en mapp och dess innehåll eller en individuell vägpunkt till en grupp väljer du, tryck på Grupp
- Du kan välja en befintlig mapp som plats eller skapa en ny mapp
- Du kan dela den som en länk som en annan Tracker App-användare kan öppna med sin egen app

Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-post till en annan användare

- Alla som får.GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som kan hantera.GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen, kommer den/dom att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina vägpunkter" för den användaren.
 
Reviiri
Endast i Finland
 
Oma Riista
Endast i Finland
 
Förladda kartor
Genom att trycka på plusknappen i vyn som öppnas kan du använda markören i mitten av kartan och plusknappen i det nedre högra hörnet för att markera området från vilket du vill ladda ner kartan

Kartknappen i det övre högra hörnet låter dig välja de kartnivåer och kartmaterial du vill ladda ner

Du kan använda den förladdade kartan även om appen inte har en internetanslutning för att ladda ner kartor normal
 
Sök på kartorna
- Ange namnet på den plats du letar efter i sökfältet
- Under sökrutan visas de sökresultat som matchar sökningen
- Tryck på POI/vägpunkt-ikonen framför sökresultatet som du vill visa på kartan