Tracker App - Spor GPS-enheter og venner

Bare eieren kan legge til en enhet med QR-koden eller serienummeret

Andre brukere kan legge det til med en administrator- eller seerkode

 

- Når enheten legges til med en seerkode eller følges via gruppe, er kun den grunnleggende informasjonen synlig

- Enhetseieren og administratoren vil se all tilgjengelig enhetsinformasjon

- Informasjonen som vises i menyen Enhetsinnstillinger varierer avhengig av enheten og dens merke/modell

 

Slik legger du til en enhet:
Gå til Hovedmeny -> Enheter -> Pluss-ikon
(Trykk på emnet du vil se)


Tracker Active

- Enheten legges til ved å lese enhetens egen Tracker Easy QR-kode (finnes i brukermanualen og på etiketten på enheten)

- Merk! QR-koden i produktpakken kan ikke brukes til å legge til en enhet

- Hvis du legger til enheten for første gang, sørg for at enhetens batteri er fulladet, enheten har vært slått på i minst fem minutter og tatt utendørs, og at enhetens LED blinker grønt hvert tredje sekund

- Trykk på knappen: "Les kode"
  

Annen Tracker-enhet

- Enheten legges til ved å lese enhetens egen Tracker Easy QR-kode (finnes i enhetens innpakning) med telefonens kamera

- Du kan også skrive inn serienummeret på 15 tegn til enheten (finnes på innpakningen til enheten og på et klistremerke som er festet til enheten)

- Hvis du legger til en enhet for første gang, sørg for at SIM-kortet er satt inn og at enheten har vært slått på i omtrent fem minutter

- Trykk på knappen: "Les kode"
  

Ultracom Enhet 

Ultracom R10i Hybrid, R10 Hybrid, R10i, R10, Avius

- Alle disse enhetene vil bli lagt til ved å skrive inn enhets-ID-en som finnes på den første siden av enhetens bruksanvisning eller på undersiden av kragen

- Slå på enheten og ta den ut slik at den har god sikt til satellittene

- Trykk på "Legg til"-knappen

 Ultracom Novus og Koira/Hund GPS

- Disse enhetene legges til ved å skrive inn enhetens telefonnummer i internasjonalt format og navnet på mobiloperatørens tilgangspunktnavn (APN)
 - Slå på enheten og ta den ut slik at den har god sikt til satellittene

- Trykk på "Legg til"-knappen

 

B-bark-enhet

- Enheten legges til ved å lese enhetens egen Tracker Easy QR-kode (finnes i enhetens bruksanvisning) med telefonens kamera

- Du kan også legge til en enhet ved å skrive inn telefonnummeret i internasjonalt format

- Slå på enheten og ta den ut slik at den har god sikt til satellittene

- Trykk på "Legg til"-knappen
  

Legger til enheten med Admin- eller titter-kode

For å legge til enhet:
 
- Åpne hovedmenyen -> Enheter -> Pluss-ikon

- Skriv inn koden du mottok fra eieren eller administratoren av enheten

- Trykk på "Legg til"-knappen

 

Enheten blir deretter funnet i applikasjonens målmeny

(knapp i nedre høyre hjørne av kartvisningen)

 

- Trykk på "Hundeprofil" for å velge din egen hunds profil for enheten

- Du kan også opprette en helt ny profil ved å velge: "Ny profil"

- Alternativet "Ingen profil" er også tilgjengelig

 

Slik fjerner du en enhet:

- Åpne Mål-menyen

- Trykk på enhetens navn

- Trykk på søppelbøtteikonet øverst i Innstillinger-menyen

 

Hvis du er administrator eller ser på enheten, fjernes enheten nettopp fra Mål-menyen (registreringen av live-tjenesten slettes ikke)

 

Hvis du er eieren av enheten, og du trykker på papirkurvikonet, vil enheten bli fjernet fra målmenyen + uregistrert fra live-tjenesteserveren

 

Du kan finne enhetsspesifikke instruksjoner for Tracker-enheter på denne lenken og for Ultracom-enheter på denne lenken.

Tracker teknisk støtte (tracker / peker / B-bark-enheter)

Ultracom-VHF-mottaker

- Sørg først for at telefonen har Bluetooth slått på

- Slå på VHF-mottakeren og vent til det blå lyset på enheten skal blinke

- Følg instruksjonene på skjermen

Hvis du ikke er eieren av enheten og ikke har lagt den til applikasjonen med en administrator- eller seerkode, kan enheten kun spores via en gruppe

 

Det samme gjelder å følge venner, dvs. andre jegere, da det kun fungerer via grupper

Du finner mer informasjon om gruppene i denne artikkelen.

Som eier eller administrator kan du sette opp sanntidssporing for enheten din via live-tjenesten:

 

Spore enheten

- Åpne Målets-menyen med knappen i nedre høyre hjørne av appens kartvisning

- Trykk på ikonet foran navnet på enheten du vil spore

- Kartvisningen er sentrert på den siste plasseringen mottatt fra enheten

- Dra enhetens infomeny opp og åpne fra bunnen av kartvisningen

- Trykk på "Klokke"-ikonet for å justere mobildatasporingsfrekvensen eller "VHF-mottaker"-ikonet for å justere VHF-sporingsfrekvensen (enheten må støtte VHF-sporing)

 

Enhetsspesifikke forskjeller:

 

Informasjonen, alternativene og innstillingene som vises i enhetens egen infomeny varierer mye avhengig av enheten eller dens merke/modell

 

På samme måte, når du trykker på Innstillinger-ikonet på enhetens informasjonsmeny (tannhjulikonet), varierer informasjonen som vises og de tilgjengelige innstillingene avhengig av enheten eller enhetsmodellen

Du kan finne enhetsspesifikke instruksjoner for Tracker-enheter på denne lenken og Ultracom enhet med denne linken.

Innstillingene til telefonen du bruker påvirker også sanntidssporing av enheter via live-tjeneste: